Nyheter

2021-08-18

Varsam renovering för en hållbar teaterframtid

1903 invigdes Stora Teatern i Linköping som en av de första elektrifierade byggnaderna i staden. 120 år senare kommer teatern att stå modern efter en…

Läs mer >
2021-02-22

Dagsljust parkeringsgarage med närproducerad el

På ett parkeringshus i Linköping syns sedan i januari ett mycket ovanligt solcellstak. Solcellerna försörjer fastighetens belysning och laddstolpar me…

Läs mer >
2021-10-06

Instalcobolag installerar i massivt trä

Instalcobolaget APC gör all elinstallation i ett flervåningshus i massivt trä i Linköping. Ambitionen är att projektet ska bli ett Hållbarhetsklassat…

Läs mer >

Referensprojekt

HÅLLBART INSTALCOPROJEKT - PARKERINGSHUSET DRUVAN SOLENERGI LINKÖPING Läs mer >
PARKERINGSHUSET AURORA, VALLASTADEN EL & BELYSNING LINKÖPING Läs mer >
HÅLLBART INSTALCOPROJEKT - STORA TEATERN EL & BELYSNING LINKÖPING Läs mer >

Verksamhetsområden

Så många under 6 år, och det bara inom el- och kabel-TV-arbeten. Det säger nog något om vår bredd och storlek, för utöver el och kabel-TV sysslar vi också med t ex fiber, solceller och energibesparingsåtgärder. Allt inom det område vi kallar Kommunikation.

FiberinstallationLarminstallation och säkerthetKabel-TV installationInstallation av El och belysningHelhetslösningar för solceller och solcellsanläggningarEnergibesparingMiljöServiceavtal