Vi är en del av Instalco – Den ledande installatören inom El, VS, Ventilation och Kyla

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen. Vi samverkar mellan våra bolag och mellan teknikområden för att kunna ge attraktiva helhetslösningar för kunden. Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer.

Instalco arbetar som en enhetlig företagsgrupp med starka lokala dotterbolag. Instalco förenar det bästa av de lokala företagens närhet till kunderna med det större företagets möjligheter till rationella inköp, samordning mellan teknikområden och kvalitetsstyrning.

Instalco omsätter 12 miljarder och har 6 000 medarbetare i ett 130-tal bolag i Norden.

www.instalco.se