Vallacom fick Riksdagsbesök

Vallacom fick Riksdagsbesök

2014-10-25

Lise Nordin som är Riksdagsledamot och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet besökte Vallacom för att få vår och våra beställares bild om framtiden för solcellsinstallationer och även förutsättningar för stöd och ersättning.

Läs mer i reportage i Norrköpings Tidning:

http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/valkommen-satsning-pa-solel-10293420.aspx