Miljö-, arbetsmiljö och kvalitet

Vallacom har som mål att vara det ledande installationsföretaget, även när det gäller att arbeta strukturerat och medvetet avseende vår påverkan på miljön, en hälsosam och sund arbetsplats samt förverkligande av våra kunders förväntningar och önskemål.


Under årens lopp har vi successivt vidareutvecklat våra arbetssätt och skapat den struktur som vi behöver för att vara effektiva och medvetna. Framtagen struktur inkluderar och efterlever kravställningarna i standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, Svenska Brandförsvarsföreningens norm för anläggarfirma brandlarm (SBF 1008), Stöldskyddsföreningens norm för anläggarfirma inbrottslarm (SSF 1015) samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

För oss är det också självklart att fler och fler Vallacombilar, som du ser köra omkring på stan, drivs på 100% el eller annat miljövänligt bränsle (såsom biogas och HVO).

Vår egen solcellsanläggning på kontoret i Linköping har varit i drift sedan 2013. Den lokalproducerade el som den genererar, bidrar inte bara till driften av fastigheten utan också till laddningen av våra elbilar och laddhybrider.

Vår verksamhetspolicy

Alltsedan Vallacom grundades har vi haft stort fokus på våra kunders behov och förväntningar, vilka effekter och vilken påverkan vi har på miljön och hur vi kan minska miljöbelastningen samt hur vi ska förbättra våra anställdas arbetssituation och välmående.

Därför ska vi, från enklare installationer till mer kundanpassade helhetslösningar, alltid:

  • leverera produkter och utföra tjänster i rätt tid med utlovad kvalitet och pris, så att kunden alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner.
  • ställa höga krav på våra underentreprenörer och leverantörer.
  • ta tillvara på de möjligheter som finns, värna om vår gemensamma miljö och vår personals hälsa och välbefinnande.
  • visa öppenhet och informera om företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt vara lyhörda för förändringar som sker i omvärlden.

Vi uppnår detta genom att:

  • löpande utbilda och engagera våra medarbetare till delaktighet i det gemensamma kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet.
  • uppfylla de accepterade kravställningar, som ställs på oss från olika intressenter.
  • välja fordon som körs på förnyelsebara bränslen och, när så är anses relevant, införskaffa miljöfordon.
  • ständigt vidareutveckla och förbättra vår verksamhet.