Miljö-, arbetsmiljö och kvalitet

Under årens lopp har vi framgångsrikt vidareutvecklat våra arbetsplatser och skapar den struktur som vi måste för att vara effektiva och medvetna. Framtaget ledningssystem är certifierat och efterlever kravställningarna enligt standarderna ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 och ISO 45001: 2018 samt Svenska Brandförsvarsföreningens norm för anläggarfirma brandlarm (SBF 1008) samt Stöldskyddsföreningens norm för anläggarfirma inbrottslarm (SSF 1015) och kameraövervakningssystem (SSF 1061). 

För oss är det också självklart att alla Vallacombilar, som du ser köra runt på stan, kan drivas på el eller annat miljövänligt bränsle (t.ex. biogas och HVO) och vår vision är att vi helt ska sluta använda fossila bränslen.

Vår egen solcellsanläggning på kontoret i Linköping har varit i drift sedan 2013. Den lokalt producerade el som den genererar använder vi båda till att driva fastigheten och till laddningen av våra elbilar och laddhybrider.

 

Vår verksamhetspolicy

Alltsedan Vallacom grundades har vi haft stort fokus på våra kunders behov och förväntningar, vilka effekter och vilket arbete vi har på miljön och hur vi kan minska miljöbelastningen samt hur vi ska förbättra våra anställdas arbetssituationer och välmående.

Därför ska vi, från enklare installationer till mer kundanpassade helhetslösningar, alltid:

  • Leverera produkter och utföra tjänster i rätt tid med utlovad kvalitet och pris, så att kunden alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner.
  • Ställa höga krav på våra underentreprenörer och leverantörer.
  • Ta tillvara på de möjligheter som finns, värna om vår gemensamma miljö och våra personals hälsa och välbefinnande.
  • Visa öppenhet och informera om företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt vara lyhörda för förändringar som sker i omvärlden.

Vi uppnår detta genom att:

  • Löpande utbilda och engagera våra medarbetare till delaktighet i det gemensamma kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet.
  • Uppfylla de accepterade kravställningar, som ställs på oss från olika intressenter.
  • Välja miljöfordon eller fordon som körs på förnyelsebara bränslen.
  • Ständigt vidareutveckla och förbättra vår verksamhet.

 

Uppdaterad 2024-03-21