Vallacom utför alla typer elinstallationer. Offentliga, verkstäder, fabriker, fastigheter, skolor, bostadsrättsföreningar, butiker med mera.
Med kunnig och erfaren personal kan vi alltid hitta en effektiv lösning på alla uppdrag. Vi arbetar med såväl enskilda uppdrag som större helhetsprojekt och utför belysni

ngsberäkningar, projekteringar, energikalkyler och tar fram förslag på energibesparingsåtgärder. 

  • LED-belysning i inom- och utomhusmiljöer
  • Belysningsprojektering/design/energi
  • KNX Intelligenta fastigheter
  • Fastighetsautomation, styr och regler
  • IMD Individuell Mätning och Debitering med mätinsamling 
  • Snösmältningsanläggningar för tak, hängrännor och stuprör
  • LCC-kalkyl Livscykelskostnad
  • Laddstolpar för elbilar
    Installationer av el och belysningar