El & Belysning

Installationer av el och belysningarVallacom utför alla typer elinstallationer. Offentliga, verkstäder, fabriker, fastigheter, skolor, bostadsrättsföreningar, butiker med mera.
Med kunnig och erfaren personal kan vi alltid hitta en effektiv lösning på alla uppdrag. Vi arbetar med såväl enskilda uppdrag som större helhetsprojekt och utför belysningsberäkningar, projekteringar, energikalkyler och tar fram förslag på energibesparingsåtgärder. 

  • LED-belysning i inom- och utomhusmiljöer
  • Belysningsprojektering/design/energi
  • KNX Intelligenta fastigheter
  • Snösmältningsanläggningar för tak, hängrännor och stuprör
  • Motorvärmare.
  • Fastighetsautomation, styr och regler
  • IMD Individuell Mätning och Debitering
  • LCC-kalkyl Livscykelskostnad
  • Laddstolpar för elbilar