Energibesparingar är en investerings som dessutom är bra för miljönIdag finns det många anledningar att spara energi. Dels finns det olika direktiv och lagförslag som kommer att kräva en minskad energiförbrukning, men vi har också ett ansvar att ta
hänsyn till vår miljö i så stor utsträckning som möjligt.

Men att tänka på miljön behöver inte vara en uppoffring, tvärtom så finns mycket att tjäna på att göra fastigheter och anläggningar energieffektiva.

En investering i energibesparingar leder till lägre driftkostnader, att fastigheten får högre marknadsvärde samt att ni ger signaler om att ert företag är modernt och tänker långsiktigt.

Det går alltid att spara energi, frågan är hur mycket som ska investeras och när investeringen ska räknas hem. Vi gör en energibesiktning utifrån era förutsättningar, och kan sedan gå vidare med en energikalkyl. Där mäter vi hur mycket energi den befintliga anläggningen drar, och vilka besparingar som kan göras om anläggningen byts ut eller effektiviseras. Efter detta tar vi fram en kostnad för investeringen och gör en totalkalkyl.

Vi kan sedan genomföra de installationer som behövs för att uppnå de mål som satts upp. För de åtgärder som går utöver vår egen kärnverksamhet elinstallationer, samarbetar vi med flera företag som är ackrediterade för energideklarationer.

Vallacom är helt leverantörsoberoende, och vi har utbildade energikonsulter och besiktningsmän inom el för bl a relationsbesiktningar.

Välkommen att höra av dig med frågor om hur vi kan hjälpa dig att bli energieffektivare!