Vi installerar fiber och datanätVi har kunskap och kompetens att projektera och bygga alla typer av fibernät. Vi kan erbjuda helhetslösningar för våra kunder, och åtar oss kompletta installationer av nätbyggnationer inklusive grävning.

Vi har utbildade tekniker som genomgått utbildningar i standarden SS-EN 50173 och SS-EN 50174.

I dessa standarder ingår utbildning i:
SS-EN 50174-1 Utförande Specifikation och kvalitet, planering
SS-EN 50174-2 Utförande Installationer inomhus
SS-EN 50174-3 Utförande Installationer Utomhus
SS-EN 50173-1 Generella kabelsystem.
SS-EN 50173-2 Standard kabelsystem för kontor.
SS-EN 50173-3 Standard kabelsystem utomhus installationer.
SS-EN 50173-4 Standard kabelsystem bostäder.
SS-EN 50173-5 Standard kabelsystem Datorhallar, server rum.

Vi är auktioriserade av CANT på FiberLAN och har certifierade fibertekniker enligt SEK:s krav för optotekniker.
Våra tekniker är även certifierade för installationer av kopparkabel för Både Tele, Data, TV och IP-TV/telefon. Vi åtar oss även service på befintliga kabelsystem och nätverk, samt inmätningar och underhåll.